Novotel Bangkok on Siam Square - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - สภาพอากาศกรุงเทพ

สภาพอากาศกรุงเทพ

กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นอย่างตลอดทั้งปี อากาศจะร้อนที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ในขณะที่อากาศเย็นมีอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

  • %e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close